You are herewspz1

wspz1


Globaal overzicht uitgevoerde werkzaamheden:

ICT Controller St. Philadelphia Zorg in Nunspeet (incl. Helpdesk Kruiswerk West Veluwe in Ede, Thuiszorg 800 medewerkers) dienstverlening t.b.v. 800 locaties, 26 regiokantoren, 5 rayonkantoren, hoofdkantoor, verdeeld over heel Nederland, in totaal 9.000 medewerkers

Administratie
· rechterhand Manager Informatisering & Automatisering
· dagelijkse leiding (1e aanspreekpunt) ICT afdeling, lid MT
· schakelfunctie tussen de verschillende afdelingen
· verantwoordelijk administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
· advisering, opzetten van een nieuwe en uniform rapportering, begrotingssysteem incl. projectadministraties
· advisering, opzetten begrotingssysteem ICT middelen t.b.v. ca. 800 locaties verdeeld over 26 regio’s, 5 rayonkantoren en alle back office afdelingen.
· aanpassingen in de verschillende administratieve systemen doorvoeren ten behoeve van uniforme rapportering
· contractbeheer, offerte en contractbesprekingen
· opstellen en bewaken van budgetten, managementrapportages, financiële analyses, projectadministraties
· advisering, doorrekenen kostenbesparingsmaatregelen
· bewaking, advisering veranderingsprocessen ICT afdeling
· opstart, invoering nieuw ICT facturatiesysteem t.b.v. de maandelijkse facturatie van computers, de verschillende componenten, gebruik bedrijfsapplicaties, personen etc. t.b.v. ca. 800 locaties verdeeld over 26 regio’s, 5 rayonkantoren en alle back office afdelingen.

CMDB
· projectleider, begeleiding & advisering CMDB aanpassingen t.b.v. ca. 800 locaties verdeeld over 26 regio’s, 5 rayonkantoren en alle back office afdelingen.
· projectleider landelijke inventarisatie hardware hoofdkantoor, regiokantoren, locaties
· projectleider opschoning, inventarisatie gebruik bedrijfsapplicaties
· advisering aanpassingen Active directory m.b.t. medewerkers, groepen t.b.v. facturatie
· advisering, begeleiding wijzigingen interfaces tussen de verschillende
bedrijfsapplicaties – Active directory - Service desk software
· advisering, begeleiding, invoering herinrichting structuur Service desk software
m.b.t. locaties, regio’s, rayonkantoren, afdelingen hoofdkantoor

Projecten
· verzorgen projectadministraties & rapportages, bewaking voortgang projecten, realisatie projectdoelstellingen, brugfunctie tussen ICT afdeling - regio’s, locaties, manager - bedrijfsprocessen

Deelname (alleen opgave grote) projecten:

St.Philadelphia Zorg:
· omwisseling van ca. 600x KPN Epacity datalijnen op de locaties naar Economy VPN + glasverbindingen
· herindeling regio- en rayonkantoren
· impactanalyse herinrichting netwerken en systemen
· State of the Art (ICT als Shared Service)
· migratie ICT KWV Ede naar SPZ Nunspeet
· nieuwe telefooncentrales & voip t.b.v. regio- en hoofdkantoor
incl. GSM integratie, flexibel werken, koppeling AD, Call C.SW etc., koppeling regio- en hoofdkantoor
· project TOP, nieuwe Citrix omgeving, gebruik van Citrix wanscaler & CAG, tokens, herinrichting van laptops en standaardisatie autorisaties structuren

Espria:
(Woonzorg, Evean, Icare, GGZ, Meander, Philadelphia) circa 160 FTE’s (ICT)
Project vorming Shared Service Center Informatievoorziening & Automatisering Espria (SSC-ICT) inrichtingsplan voor het SSC-ICT Espria

· Espria - Project mobiele telefonie ( circa 15.000 abo’s)
­ voorbereiding, uitvoering contracteren van mobiele telefonie

· Espria - Projectgroep dienstverlening •t.b.v. inrichtingsplan SSC-ICT Espria
­ advies op het gebied van dienstverlening en taken denk hierbij o.a. aan:

· Espria - Projectgroep financiën ••t.b.v. inrichtingsplan SSC-ICT Espria
­ inventarisatie alle relevante financiële aspecten, zoals budgetten, opbouw van de begroting in termen van kostenplaatsen/-dragers, gehanteerde waarderingsgrondslagen begrotingsmodel ontwerpen waarin de relevante elementen voor het SSC-ICT zijn ondergebracht het op transparante wijze doorbelasten van kosten aan gebruikers op basis van afname van diensten en producten (zoals werkplekken, applicaties, data, services etc.)

Informatie

Neem vrijblijvend contact op

E-mail:   info@afms.nl

Mobiel:  +31 (0)6 - 51234082

Tel:       +31 (0)20 –6000715