You are herewdae1

wdae1


Globaal overzicht opdrachtomschrijving:

Fin. Consultant Dutch Antilles Express ( Airline ) deels op Curaçao(In opdracht van eigenaar/voortijdig afgebroken i.v.m. verkoop)

· Het beoordelen van de kwaliteit van de financiële administratie en het aanzetten tot een transparant plan om de eventuele problemen en achterstanden weg te werken
· Het in kaart brengen van de schuldpositie (credit. / belastingen / financiële instell. etc.)
· Het beoordelen van de opbrengsten administratie & analyse personeelskosten
· Het beoordelen van de problemen met de credit card companies en de aangeven van de oplossingsrichtingen
· Het aanzetten tot een wekelijkse cash flow planning met een betaaladvies voor de Directie
· Gedetailleerd budgetprogramnma opzetten

Informatie

Neem vrijblijvend contact op

E-mail:   info@afms.nl

Mobiel:  +31 (0)6 - 51234082

Tel:       +31 (0)20 –6000715